วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมในอดีตของลุงบุญชวน

เนื่องจากบล๊อกเก่าถูกลบทั้งหมดทำให้ต้องมาเริ่มบันทึกใหม่ บางเรื่องบางกิจกรรมลุงชวนได้ปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วอย่างเช่นการเลี้ยงวัว ก็ปรับไปเป็นควายทั้งหมด จึงขอเสนอเป็นภาพรวมกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาเป็นเกล็ดความรู้ตามสมควรแทนไปก่อนครับ
ที่ศุนย์เรียนรู้ของลุงบุญชวน มะลัยโย มีการอบรมทุกปี ตั้งแต่ปี 2551มาจนปัจจุบัน มีการปรับลดงบประมาณทุกปี  จากปีละ 90 คน เหลือ 60 คน 30 คน จนปีนี้อบรม 20 คน ก็ไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จอย่างไร ที่ได้เห็นคือมีบางรายมาอบรมแล้วทำเรียนแบบลุงบุญชวน ตอนนี้ก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้แบบเดียวกับลุงบุญชวน แต่ก็มีหลายรายยังเหมือนเดิมรับจ้างมาอบรมหรือปล่าวไม่รู้ ที่พอจะอวดอ้างได้บ้างคือการเกิดกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ของตำบลดงมหาวัน ขึ้นจากกการชักนำของลุงบุญชวนถือได้ว่าเป็นผลงานของการอบรมที่ผ่านมา 
 เนื้อหาการอบรมเน้นในเรื่องการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีปศุสัตว์นำเพราะว่างบประมาณมาจากกรมปศุสัตว์ หัวข้อการอบรมจึงเป็นด้านปศุสัตว์ทั้งหมดแล้วมีการเกษตรอื่นๆเสริม ที่ขาดไม่ได้คือการสอนปรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชีวิต และการทำบันทึกบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน การสร้างกลุ่มเลี้ยงสัตว์
นอกจากงบประมาณของกรมปสุสัตว์แล้ว ก็มีของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ผันงบประมาณมาให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรจัดการอบรม เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น