วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้นายมนตรี เจริญสุข บ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

คนเก่งพูด....ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์

Posted by สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย on 7 กรกฎาคม 2015

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

แจกหนังสือประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์

เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางเยี่ยมบุญชวนฟาร์มเพื่อนัดหมายการประชุมกลุ่มและการเดินทางไปฝึกอบรมการทำอาหารอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ขณะไปเยี่ยมป้าชา ภรรยาลุงบุญชวนกำลัง สาวไหมพอดี เลยมีอาหารโปรตีนตัวไหมมากินเป็นของฝาก นอกจากนั้นก็เดินชมกิจกรรมต่างๆในสวนพอสมควรเวลาจึงลากลับ