วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ลุงบุญชวนร่วมประชุมคณะทำงานโครงการผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อบ่าย วันที่ 27 กันยายน 2560 นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งการชี้แจงระบบ Good Farming Management (GFM) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ซึ่งลุงบุญชวน มะลัยโย ในนามของผู้นำสมาชิกแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งสองอำเภอคืออำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย