วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

นำความรู้ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่จากศูนย์เรียนรู้เข้าสู่โรงเรียน

 
 ที่โรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ท่านผู้อำนวยการสุพันธ์ สีสิงห์ ได้ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ  โดยการแนะนำของนายบุญชวน มะลัยโย ปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเสริมอาหารกลางวันของนักเรียนที่เดิม มีการเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาในบ่อ กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน เช่น นายนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายก๋องคำ นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมด้วย คลิกดูการอบรม
 โรงเรียนจัดหาเสาโรงเรือน
 ชาวบ้านช่วยปรับที่ดินสร้างโรงเรือน
 กรรมการโรงเรียนมาช่วยสร้างตั้งเสาโรงเรือน

 ผอ.สุพันธ์ สีสิงห์ ร่วมออกแรงช่วยการสร้างด้วย

 สภาพการเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับของโรงเรียนปงเคียน 


 การเพาะเห็ดนางฟ้า
 ไก่ประดู่หางดำที่เตรียมไว้ให้นักเรียนเลี้ยงเป็นทุนอาหารกลางวัน

 สอนน้องๆนักเรียนเพาะหนอนไว้เลี้ยงไก่

ไก่ชอบกินหนอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น