วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ลุงบุญชวนไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปลูกพืชไร้ดิน
ลุงบุญชวน มะลัยโย มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับทีมงานเกษตรกรผู้นำด้านปสุสัตวื ลุงสมัย สาวงษา ลุงดวงติ๊บ วันดี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปีของมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมมากมายให้ได้เรียนรู้
ปลูกพืชจำกัดพื้นที่ ไม้แคระ

หน้าหอประชุมสัมนาบริเวณสถานที่เปิดงาน

ซุ้มนิทรรศการไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น