วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และกลุ่มปศุสัตว์เข้มแข็งเยี่ยมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และกลุ่มปศุสัตว์เข้มแข็ง เยี่ยมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งนำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์บุญชวนฟาร์ม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ในวันนี้สำนักงานเวียงเชียงรุ้งเตรียมทั้งศูนย์เรียนรู้ฯและกลุ่มเป็นจุดเดียวนำเสนอไปพร้อมๆกันเพราะกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันเกิดจากกลุ่มลูกศิษย์ศูนย์รวมตัวกัน โดยมีนายบุญชวนเป็นที่ปรึกษานั่นเอง  คลิกดูผลงานกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน