วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ลุงชวนและสมาชิกกลุ่มไปอบรมดูงานที่เพชรล้านนาฟาร์ม แจ้หม ลำปาง

 นายบุญชวน มะลัยโย และสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ไปศึกษาดุงานและอบรมสัมมนาที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ตำบลสบสุข อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
ประธานสภาเกษตรจังหวัดลำปางนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เปิดงานอบรมสัมมนา
 คนก้าวหน้านั่งแถวหน้า
 ดูงานการผสมอาหารไก่อินทรีย์
 พักผ่อนหลังอบรมที่วนอุทยานแจ้ซ้อน
สมาชิกกลุ่ม ร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น