วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไปหาใบยี่หร่ามาใส่คั่วแห้มไก่

 วันนี้ที่บ้านจะทำเมนูผัดไก่ประดู่หางดำแบบคั่วแฮ้มของคนพื้นเมืองล้านนา แต่ขาดใบยี่หร่าที่บ้านปลูกไว้โดนน้ำฝนแช่รากตายไปทั้งสองต้น ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมสวนลุงบุญชวน ชวน มะลัยโย ที่ไม่ผิดหวัง ลุงปลูกทุกอยางที่กินได้ ได้มาพอใส่แกงหนึ่งหม้อฝากลุงเพาะกล้าไว้ จะขอแบ่งไปลูกแทนต้นเก่า
 นับเป็นการผิดพลาดอย่างหนึ่งของลุงที่ตอนทำซุ้มใหม่อยากได้ร่มเอาพลาสติกตาข่ายมาคลุมไว้ ตอนนี้แตง บวม ฟักออกลูกเลยเก็บยากมันไม่ห้อยลงมาแบบที่อื่นๆเขา
 ลุงบุญชวนเก็บใบยี่หร่าให้ คำเมืองเรียกกันว่าใบจันหมาวอด 
 ยายชาก้อมาช่วยเก็บน่ารักจริงสองตายาย


วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

นำความรู้ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่จากศูนย์เรียนรู้เข้าสู่โรงเรียน

 
 ที่โรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ท่านผู้อำนวยการสุพันธ์ สีสิงห์ ได้ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ  โดยการแนะนำของนายบุญชวน มะลัยโย ปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเสริมอาหารกลางวันของนักเรียนที่เดิม มีการเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาในบ่อ กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน เช่น นายนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายก๋องคำ นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมด้วย คลิกดูการอบรม
 โรงเรียนจัดหาเสาโรงเรือน
 ชาวบ้านช่วยปรับที่ดินสร้างโรงเรือน
 กรรมการโรงเรียนมาช่วยสร้างตั้งเสาโรงเรือน

 ผอ.สุพันธ์ สีสิงห์ ร่วมออกแรงช่วยการสร้างด้วย

 สภาพการเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับของโรงเรียนปงเคียน 


 การเพาะเห็ดนางฟ้า
 ไก่ประดู่หางดำที่เตรียมไว้ให้นักเรียนเลี้ยงเป็นทุนอาหารกลางวัน

 สอนน้องๆนักเรียนเพาะหนอนไว้เลี้ยงไก่

ไก่ชอบกินหนอน

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ลุงชวนและสมาชิกกลุ่มไปอบรมดูงานที่เพชรล้านนาฟาร์ม แจ้หม ลำปาง

 นายบุญชวน มะลัยโย และสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ไปศึกษาดุงานและอบรมสัมมนาที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ตำบลสบสุข อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
ประธานสภาเกษตรจังหวัดลำปางนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เปิดงานอบรมสัมมนา
 คนก้าวหน้านั่งแถวหน้า
 ดูงานการผสมอาหารไก่อินทรีย์
 พักผ่อนหลังอบรมที่วนอุทยานแจ้ซ้อน
สมาชิกกลุ่ม ร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ไปศึกษาดูงานแล้วกลับมานิเทศน์เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

 ดูที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมโชคดีที่มีในหลวง พาเพื่อนบ้าน รับเสด็จที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 แม่ควายออกลูกเป็นควายเผือกตามเพศพ่อ
 ดูงานที่สวนพฤษชาติเชียงใหม่
 นำความรู้ประสบการณืมาแนะนำแลกเปลี่ยนในการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของตนเอง
 ออกติตามนิเทศน์งานเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในศูนย์

กับนายเหรียญ ธรรมจักร
กับนางอรุณี ไชยสาร