วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมสวนลุงชวนครั้งที่๑/๒๕๕๗

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพานและทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปเยี่ยมสวนของลุงบุญชวน มะลัยโย เกษตรกรดีเด่นสาขาปศุสัตว์ ว่าปีใหม่นี้มีกิจกรรมดีๆอะไรที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆมาแนะนำเผยแพร่บ้าง ไปพบลุงชวนกำลังพักกลางวันพอดี ก็ให้นำน้องๆปศุสัตว์ตำบลทั้งสองคนเดินชมสวน มีการเพาะข้าวที่ลงชวนแบบวางปลูกที่กำลังอยู่ในถังเพาะ การสูบน้ำด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าเล็กๆด้วยแบตเตอรี่ที่ชาตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลุงกำลังปรับปรุงอย่างขนานใหญ่เพราะหลังคาเก่าพุพังไปหมดแล้วรวมทั้งเรือนแพแห่งการเรียนรู้ก็พังใช้การไม่ได้  ส่วนกิจกรรมเลี้ยงไก่ เป็ด ควาย ยังคงมีเหมือนเดิม
 ฝายขนาดเล็กๆกั้นน้ำเข้านาที่จะปลูกข้าวนาปรัง
ท่อน้ำเข้านา
 เดินรอบนา
 นาที่กำลังแช่น้ำรอไถ
 เล้าไก่ประดู่หางดำที่ลุงชวนปล่อยให้ออกหากินอิสระ เพื่อให้หลบภัยและหาอาหารเอง มีสุนัขชาวบ้านชอบมากัดเวลาขังในเล้า
 ควายที่เกิดลูกตัวล่าสีเผือกตัวผู้เมื่อ๑๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา


 การกกลูกไก่แต่ละรุ่นที่ลุงแยกไว้ตามรุ่นตามอายุ
 ใช้ลังกระดาษเก่ามาดัดแปลงประหยัดค่าไฟกก

ปลูกพืชด้วยปล้องไม้ไผ่ตามสไตล์ลุงชวน มีการตกผลึกความคิดว่าให้เก็บงายๆประหยัดน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ลุงบุญชวนไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปลูกพืชไร้ดิน
ลุงบุญชวน มะลัยโย มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับทีมงานเกษตรกรผู้นำด้านปสุสัตวื ลุงสมัย สาวงษา ลุงดวงติ๊บ วันดี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปีของมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมมากมายให้ได้เรียนรู้
ปลูกพืชจำกัดพื้นที่ ไม้แคระ

หน้าหอประชุมสัมนาบริเวณสถานที่เปิดงาน

ซุ้มนิทรรศการไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑

ลุงบุญชวน ติดตามนิเทศน์งานเครือข่ายเลี้ยงสัตว์

 นายบุญชวน มะลัยโย วิทยากรเกษตรกร ออกตรวจเยี่ยมนิเทศน์งานสมาชิกเครือข่ายการอบรมเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖