วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ลุงบุญชวน ติดตามนิเทศน์งานเครือข่ายเลี้ยงสัตว์

 นายบุญชวน มะลัยโย วิทยากรเกษตรกร ออกตรวจเยี่ยมนิเทศน์งานสมาชิกเครือข่ายการอบรมเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น