วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ปศุสัตว์เยี่ยมสวนลุงชวน มะลัยโย


ผึ้งธรรมชาติกลับมาในสวนเกษตรอินทรีย์ลุงบุญชวน ป้าชา มะลัยโย
 เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปเยี่ยมสวนลุงบุญชวน มะลัยโย หลังจากไปประชุมกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านป่าตึงขากลับ แวะเข้าไปชมกิจกรรมว่าช่วงนี้มีอะไรบ้าง  ไม่เจอลุงบุญชวน มีแต่ป้าชา ภรรยา กำลังขนขี้ควายออกตากแดดในโรงเรือนหลังคาพลาสติกโปร่ง ใส ภูมิปัญญาที่ทำให้ขี้ควายไม่เปียกฝนตากแห้งได้ตลอดเวลา  ป้าชาบอกว่าลุงชวนไปประชุมที่อำเภอ (พอกลับมาที่อำเภอไม่เห็นมีประชุมอะไรเข้าใจว่าป้าชาถูกลุงชวนหลอกเสียแล้ว ความจริงไม่ไช่ทราบจากท่านวัฒนธรรมอำเภอีหลัง ว่าลุงไปประชุมที่ในเมืองศาลากลางจังหวัด ไปรับรางวัลประกาศนียบัตรอีกใบ ทางด้านวัฒนธรรมดีเด่น )

 ป้าชาพาเดินชมสวนที่กำลังตัดหญ้าได้ไม่ทันเสร็จดี เด็ดผลไม้(ฝรั่ง)ใส่ถุงให้มากินที่สำนักงาน เด็ดขนุน(เม่นน้อย)ให้มาทำอาหารกินที่บ้าน  ไม่รู้ตอบแทนน้ำใจป้า ยังไงดีมีต้นเพกาพันธุ์เตี้ยอยู่หลังรถต้นหนึ่งเลยมอบให้ป้าไปปลูก  จากนั้นป้าพาไปดูผึ้งที่มาทำรังอยู่ที่ต้นงิ้วใหญ่ของป้า ตั้ง ๗ รัง ไม่เป็นสวนอินทรีย์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วฟาร์มนี้
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ที่ฟาร์มมีไว้ขายมากกว่าใช้เอง ตอนนี้โรงงานขยายเพิ่มจาก ๑๒ ตัว มีเกิดใหม่อีกตัวแล้วครับ


 การเกษตรของป้าเป็นแบบผสมผสานตามทฤษฎ๊ใหม่ของในหลวง แถมด้วยการเลิกใช้สารเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่ไม่ต้องมีมาตรฐานระดับชาติ  การทำการเกษตรเชิงเดี่ยว สรุปผลว่าผลผผลิตราคาถูก ตกต่ำอย่างมาก ตลาดไม่ยอมรับคุณภาพสินค้า บางชนิดกีดกันไม่รับชื้อเด็ดขาด ส่วนบางชนิดก็ผลผผลิตน้อย เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สินที่ลงทุน รถต้องผ่อน ลูกต้องเรียน อนาคตหมดแล้ว ต้องหันมาปรับเปลี่ยนแนวคิดแบบลุงชวนที่ทำให้ไม่ต้องแบกภาระเดิมๆอีก สนใจไปหาลุงชวน ป้าชาได้นะครับ 


วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนไกลจากนครปฐมมาดูงานสวนลุงบุญชวน

แม้เส้นทางจะไม่คุ้นเคย แต่คณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.ทรงคนอง จังหวัดนครปฐม ก็ยังมาถูกทาง ถึงบุญชวนฟาร์ม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจนได้ ขอบคุณที่มาเยือนหวังว่าจะได้ประสบการณ์ความรู้จากลุงชวนไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกเพราะว่าลุงบุญชวน อยู่แบบพอเพียงจริงๆ

คนดีศรีเชียงรายในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง

นายบุญชวน มะลัยโย อาสาปศุสัตว์บ้านปงบน 
เนื่องในวันฉัตรมงคล นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นของวัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ได้รับเกียรติบัตรหลายคนที่เดียว ลุงบุญชวน มะลัยโย ก็ไม่น้อยหน้าปีที่แล้วรับคนดีศรีเชียงราย ปีนี้เป็นสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวายตำบลดงมหาวัน ส่วนสมัย สาวงษา ก็รับอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นอีกด้วย ดีใจด้วยกับทุกคน
นายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย

นายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา