วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ลุงชวนเข้าอบรมSmart Farmer


1 ความคิดเห็น:

  1. กระทรวงเกษตรวันนี้ สิ่งที่ต้องแก้เร่งด่วนคือ สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่ดี และให้โอกาสคนดีมีที่ยืนได้อยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้ ประการที่สองต้องปลอดการเมืองเข้ามาแทรกแทรง ที่แล้วมาถูกปกครองจากพรรคชาติไทยมายาวนานมาก จนไม่แน่ใจว่า ข้าราชการในพระบาทฯ หรือในอุ้งมือการเมืองกันแน่ ดูเหมือนว่าประการหลังจะถูก กระทรวง ก มีอายุ ร้อยกว่าปีแล้ว เกษตรกรไทย ล้มหายตายจาก และอ่อนแอ จนเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้น กระทรวงขาดแผ่นในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่จะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างจริงจัง อันที่จริงมีคนกระทรวงคิดแต่ไม่ใส่ใจที่จะทำ เพราะทำแล้วไม่ได้ตังส์ เกื่อหนุนตำแหน่งตนและ นักการเมืองไม่ได้ คือจบ (อายยายเฉ็งจัง) แค่น้ำหมักคนรู้จักมากกว่ากระทรวงเกษตรอีก งบประมาณแต่ละปีของก เกษตร ถ้าใช้รถพ่วงบรรทุกก็ต้องใช้รถไม่น้อยกว่าสามพ่วง ไม่รู้ไปกองตรงไหนเทที่มีข้อมูล คือลงน้ำลงดิน ไปแยะ กับอีเว้น แต่ละกรม เศร้าใจ โทรทัศน์เกษตรยังคงเกิดอยากส์ อย่าลืมนะครับ จีดีพี และความมั่นคงของชาติไทยมองข้ามภาคเกษตรไม่ได้ สรุปคือเมืองไทยคือเมืองเกษตรครับ ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายควรหันมามองภาคเกษตรร่วมกันปฏิรูปเกษตรไทยทั้งระบบ เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย จักได้เข้มแข็งและไม่เป็นช่องว่างให้นักการเมืองฉ้อฉลอ้างได้ครับ (ถ้าท่านเห็นชอบช่วยส่งต่อครับ) นิธิศ จิตนิยม

    ตอบลบ