วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมสวนลุงชวนครั้งที่๑/๒๕๕๗

 เมื่อบ่ายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพานและทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปเยี่ยมสวนของลุงบุญชวน มะลัยโย เกษตรกรดีเด่นสาขาปศุสัตว์ ว่าปีใหม่นี้มีกิจกรรมดีๆอะไรที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆมาแนะนำเผยแพร่บ้าง ไปพบลุงชวนกำลังพักกลางวันพอดี ก็ให้นำน้องๆปศุสัตว์ตำบลทั้งสองคนเดินชมสวน มีการเพาะข้าวที่ลงชวนแบบวางปลูกที่กำลังอยู่ในถังเพาะ การสูบน้ำด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าเล็กๆด้วยแบตเตอรี่ที่ชาตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลุงกำลังปรับปรุงอย่างขนานใหญ่เพราะหลังคาเก่าพุพังไปหมดแล้วรวมทั้งเรือนแพแห่งการเรียนรู้ก็พังใช้การไม่ได้  ส่วนกิจกรรมเลี้ยงไก่ เป็ด ควาย ยังคงมีเหมือนเดิม
 ฝายขนาดเล็กๆกั้นน้ำเข้านาที่จะปลูกข้าวนาปรัง
ท่อน้ำเข้านา
 เดินรอบนา
 นาที่กำลังแช่น้ำรอไถ
 เล้าไก่ประดู่หางดำที่ลุงชวนปล่อยให้ออกหากินอิสระ เพื่อให้หลบภัยและหาอาหารเอง มีสุนัขชาวบ้านชอบมากัดเวลาขังในเล้า
 ควายที่เกิดลูกตัวล่าสีเผือกตัวผู้เมื่อ๑๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา


 การกกลูกไก่แต่ละรุ่นที่ลุงแยกไว้ตามรุ่นตามอายุ
 ใช้ลังกระดาษเก่ามาดัดแปลงประหยัดค่าไฟกก

ปลูกพืชด้วยปล้องไม้ไผ่ตามสไตล์ลุงชวน มีการตกผลึกความคิดว่าให้เก็บงายๆประหยัดน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น