วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์


โรงเรือนมาตรฐานป้องกันโรคไข้หวัดนก การป้องกันที่ดีทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงไปได้อีกระดับ แนวทางที่กรมปศุสัตว์แนะนำเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ฟาร์มไก่มีดังนี้ หลักการสร้างโรงเรือนไก่พื้นเมืองรายย่อยให้มีประสิทธิภาพ 1. โรงเรือนป้องกัน ฝนกันลมได้ 2. โรงเรือนต้องมีตาข่าย ล้อมรอบ ป้องกันนก หนู 3. ต้องมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ เข้า-ออก 4. มีพื้นที่ให้ไก่ ได้หากิน 5. มีแนวรั้วป้องกัน สุนัขแมว และสัตว์อื่นๆ 6. หากนำไก่เข้ามาใหม่ หรือออกไปชนต้องแยกไม่ให้เข้าโรงเรือนอย่างน้อย 7 วัน. กันไว้ดีกว่าแก้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น