วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนไกลจากนครปฐมมาดูงานสวนลุงบุญชวน

แม้เส้นทางจะไม่คุ้นเคย แต่คณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.ทรงคนอง จังหวัดนครปฐม ก็ยังมาถูกทาง ถึงบุญชวนฟาร์ม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจนได้ ขอบคุณที่มาเยือนหวังว่าจะได้ประสบการณ์ความรู้จากลุงชวนไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกเพราะว่าลุงบุญชวน อยู่แบบพอเพียงจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น