วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนดีศรีเชียงรายในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง

นายบุญชวน มะลัยโย อาสาปศุสัตว์บ้านปงบน 
เนื่องในวันฉัตรมงคล นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นของวัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ได้รับเกียรติบัตรหลายคนที่เดียว ลุงบุญชวน มะลัยโย ก็ไม่น้อยหน้าปีที่แล้วรับคนดีศรีเชียงราย ปีนี้เป็นสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวายตำบลดงมหาวัน ส่วนสมัย สาวงษา ก็รับอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นอีกด้วย ดีใจด้วยกับทุกคน
นายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย

นายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น